[TRIVIA] 10% TAX!

10% – Ayan lang ang porsyento ng tax na ikakaltas sa matatanggap
na Cash Dividends nating mga Pinoy, pati na ang mga Individual Resident Aliens sa bansa.

20131106-204141.jpg

Anong say mo?

%d bloggers like this: