[VIDEO] Tax On Investment

Stocks, Bonds, Mutual Funds, UITF, Real Estate Properties at kung anu-ano pang investments – mayroon ka na ba ng kahit isa sa mga ito?

Sa ating mga investments, na-consider ba natin ang mga deductions at taxes na mababawasan sa ating kita? Ilan nga ba talaga ang Tax na dapat bayaran sa ating mga Paper Assets at sa ating mga real estate properties?

Tara na’t panoorin natin ang episode na ito ng ANC On The Money, na pinamagatang “Tax On Investment”, with special guest: Susan Bigay (RFP)

Anong say mo?

%d bloggers like this: