[VIDEO] Living BELOW Your Means

Madalas nating naririnig ang kasabihang “Live within your means” ngunit alam nyo ba na may mga kababayan tayo, lalu na ang mga Chinoy, na nag li-“Live BELOW their means”?

Halina’t tunghayan ang video na ito ng ANC On The Money, na pinamagatang: Living Below Your Means, with Rolly Robles (RFP). Tinatalakay nila ang mga risks sa pag-gamit ng mga Credit Cards sa pag-bili ng mga bagay na hindi pa abot ng ating budget at ang monster na meron sa bawat isa: ang I want to have it now” Monster na isang sanhi sa ating impulsive spending.

Wanna be Debt-Free?
Tara, let’s watch this:

 

 

Anong say mo?

%d bloggers like this: