I-Pagtanggol ang Credit Card Information!

Kadalasan, tayong mga may Credit Cards ay nag-tatabi nang mga paper bill statements na natatanggap natin kada buwan. Ngunit alam nyo ba ng may potential risk ang pag-ta-tago ng mga ito?

Kung mapapansin mo ang iyong monthly bill, ay explicitly na nakalagay dun ang Credit Card numbers at iba pang information ng iyong account. Sa ibang mga banko ay tinatago na nila ang mga ito sa kanilang pinapadalang statements, pero meron paring mga banks na mayroon paring ganito.

Minsan, sa dami ng ating mga kalat eh maaaring ma-miss place natin ang sulat na ito o maaari rin ay aksidente mo itong matapon kung saan man. Dito na lumalabas ang panganib na maaring magamit ang sensitibong impormasyon na nasa papel na ito, para ika’y maisahan at manakawan ng pera nang hindi mo namamalayan!

Isipin mo nalang na may biglang lalabas sa bill statement mo na mga items na hindi mo naman binili ni hindi na-enjoy, pero ikaw ang mag-babayad! Sa mabilis na panahon ngayon ng teknolohiya, ay mas dumadali nang mag-nakaw ng personal at pinansyal na detalye natin kaya’t mainam na maging masinop at maging mapag-matyag sa iyong Financial Security.

Minsan nang bumili ako ng cellphone sa isang Mobile Phone shop sa Makati ay nagbayad ako gamit ang aking Credit Card. Habang bumibili ako, biglang sinabi sa akin ng store keeper na:

“Boss, may proseso po kami rito na i-la-log ang Credit Card information. I-su-sulat lang po namin yung details para sure”

 

Para sa mga baguhan eh panigurado, taas noo nilang hahayaan ang store-keeper na i-sulat at i-xerox ang Credit Card nila dahil sa pag-iisip na ibabalik naman nila ito. Pero ito ay napakalaking pagkakamali sapagkat once na nakuha na nila ang mga numbers, security number at expiry date ng card mo eh magagamit na nila iyon para sa online transactions.

 

May karanasan rin ako na explicit na naka-indicate ang aking credit card number and expiry date sa resibo ng kinainan kong Restaurant! Muli, isa na naman itong panganib sa iyong Financial Life dahil magagamit ng mga masasamang loob ang impormasyon na ito para ika’y manakawan.

 

Kaya para maka-iwas sa ganitong pangyayari ay dapat tinatabi ang mga bills na ito sa isang secured na lugar at ni-shre-shred ang mga paper statements ng pinung-pino para makasigurado na hindi mababasa ang mga sensitibong pinansyal na detalye na nakapaloob rito.

 

 

Anong say mo?

%d bloggers like this: