SAVINGS RATIO = Savings / Income

savings ratio

Yan ang formula kung ilang prosyento ng iyong kita ang na-iimpok mo sa isang buwan. Tinatawag rin itong: “Average Propensity to Save“.

Halimbawa:

Si Buboy Batumbakal ay isang Sales Manager sa McDo na kumikita ng P 30,000 kada buwan.

Ang gastos nya sa renta, pagkain, pamasahe, gimik at kung saan pa ay P 10,000. Maingat siya sa kanyang mga gastos at umiiwas sya sa bisyo kaya’t buong-buo nyang naiipon ang natitirang P 20,000.

So kung kakalkulahin:
Savings Ratio = Savings / Income
= 20,000 / 30,000
= 66.67%

Mga 2/3 ng kanyang kita ang kaya niyang naitatabi.

66.67% rin ito, isang malaki porsyento na masasabi nating marunong humawak ng pera ang isang tao… at minsan, kung gaano rin kakuripot ang mga ito! 😉

Tignan rin natin si pareng Juan Tiyaga:

Siya ay isang OFW na nagtratrabaho sa Singapore bilang isang office clerk. Kumikita siya ng S$ 3,000 kada buwan o P 99,000.

Para makatipid, nakihati siya sa tatlo pa niyang mga kasama sa isang room sa Woodlands kaya $200 o P 4,950 ang renta niya kasama na ang mga bills sa tubig, kuryente, at iba pa.

Hindi siya bumibili ng pagkain sa mga kainan o Kopitiam kundi namimili sila ng kanyang kasama at nagluluto sa bahay para pagkain nila kinabukasan. S$100 lang ang kontribusyon nila bawat isa.

Kahit mahilig sa mga computers at gadgets si Juan, pinagpasyahan niyang huwag kumuha ng iPhone 5 at kung anumang bagong gadgets, kahit pwede namang hulugan, kaya wala siyang extrang binabayaran buwan-buwan.

Ang total na gastos niya sa buong buwan ay umaabot lamang ng $500 o P 16,500 kaya naman nakakapagpadala siya ng $ 2,500 o P 82,500 kada buwan sa Pinas.

Kung titignan natin:

= 2,500 / 3,000
= 83.34%

83.34% ! Wow!

Sa panahon natin ngayon eh saan ka pa makaka-IPON (hindi Kita) na tulad ni Juan Tiyaga na P 82,500 kada buwan.

Ikaw, ilan ang Savings Ratio mo?

Anong say mo?

%d bloggers like this: